Offertförfrågan

Ständiga förbättringar
Med våra ledningssystem jobbar vi kontinuerligt igenom rutiner och processer för att minimera slöseri. Vi tror på att genom se över de interna processerna och göra små förändringar kontinuerligt så ligger vi före omvärldens förändringar.

Hög kvalité för medarbetare och kunder
Vi inspireras av andra företag som håller ordning och reda. Genom att skapa ett företagsklimat där alla medarbetare kan vara med och påverka vår situation kommer vi höja kvalitén på våra tjänster och behålla våra kunder. Ständiga förbättringar är ledord som genomsyrar allt vi gör.

Miljöoptimerade transporter
Vi på EA är certifierade enligt ISO14001 och jobbar för att minska miljöpåverkan. Vi är väl medvetna om att åkerier har en stor belastning på miljön, därför är detta arbete viktigt. EA Åkeri är nu ett av Sveriges första åkerier som kör på ett förnyelsebart bränsle, HVO. CO2 besparingen är upp till 90 %. På EA premieras de anställda för att minska miljöpåverkan. Överhastighet och drivmedelsförbrukning är två viktiga faktorer där den anställde erhåller en bonus två gånger per år när de når uppsatta mål. Läs gärna vårt policydokument.

Skara, Göteborg, Flen, Örkelljunga, Jönköping, Linköping, Örebro och Skara
Våra resurser finns idag på sju orter; Skara, Göteborg, Flen, Örkelljunga, Jönköping, Linköping och Örebro där kontor, terminal och verkstad är placerade. I Skara finns även vår kyl och frysterminal där vi lastar om gods för att fyllnadsgraden ska bli så hög som möjligt. EA mäter varje dag fordonsutnyttjande och beläggningsgrad för att få en så kostnadseffektiv transport som möjligt. Vi strävar alltid att få en miljöoptimerad transport med flera varuägare och där returlassen spelar en viktig roll. Finns det returflöden hos er kunder som kan utnyttjas så blir miljöpåverkan den bästa möjliga.

Temperaturloggsystem i realtid
Med vårt temperaturloggsystem i realtid kan ni få rutten övervakad så att godset alltid håller den kylkedja ni i sin tur lovar er kund. Ni kan när som helst få besked var bilen är och när ditt gods kommer levereras.

Toppmoderna fordon
EA har en modern fordonspark utrustad med fordonsdatorer och temperaturloggar i realtid. Fordon är positionerade med direkt kommunikation med föraren. Du kan när som helst få besked var bilen är och när ditt gods kommer levereras. Med vårt temperaturloggsystem i realtid kan du få rutten övervakad så att godset alltid håller den kylkedja ni i sin tur lovar er kund.

Egen verkstad
EA har egen verkstad och certifierad personal på att göra service och reparera kyl och frysaggregaten. EA jobbar förebyggande med ekipagen för att minska stillestånd och olyckor. Alla fordon följs upp i ett fordonskontrollsystem där kontroller, service och reparationer skickar påminnelser i god tid före aktuell aktivitet. Vårt mål är att lastbilen skall utnyttjas effektivt så att fordonet är förbrukat efter 5 år.

Modern teknik ger fördelar
På EA ser vi positivt på modern teknik men den måste vara mogen för att skapa de fördelar vi önskar. Efter det kan vi implementera tekniken i verksamheten. I alla bilarna sitter en fordonsdator som positionerar bilarna och samtidigt skickar information om hur bilen används och dess förbrukning.

Med data från fordonsdatorn analyserar vi chaufförens körsätt och coachar i de fall där det behövs. Fordonsdatorn används också för att kommunicera med chauffören för nya köruppdrag eller enbart information. Positioneringen gör att vi slipper störa chauffören med onödiga samtal och han eller hon kan koncentrera sig  på trafiken.