Slider

Temperaturloggsystem i realtid

Med vårt temperaturloggsystem i realtid kan ni få rutten övervakad så att godset alltid håller den kylkedja ni i sin tur lovar er kund. Ni kan när som helst få besked var bilen är och när ditt gods kommer levereras.

overvakadkyla

logotype