Slider

Miljöoptimerade transporter!

EA är ISO14001 certifierade och jobbar för att minska miljöpåverkan. Vi är väl medvetna om att åkerier har en stor belastning på miljön, därför är detta arbete viktigt. EA Åkeri är nu ett av Sveriges första åkerier som kör på ett förnyelsebart bränsle, HVO. CO2 besparingen är upp till 90%. På EA premieras de anställda för att minska miljöpåverkan. Överhastighet och drivmedelsförbrukning är två viktiga faktorer där den anställde erhåller en bonus två gånger per år när de når uppsatta mål. Läs gärna vårt policydokument.

fordelar

Flen, Örkelljunga, Jönköping, Linköping, Örebro och Skara

Våra resurser finns idag på sex orter, Flen, Örkelljunga, Jönköping, Linköping, Örebro och Skara där kontor, terminal och verkstad är placerade. I Skara finns även vår kyl och frysterminal där vi lastar om gods för att fyllnadsgraden ska bli så hög som möjligt. EA mäter varje dag fordonsutnyttjande och beläggningsgrad för att få en så kostnadseffektiv transport som möjligt. Vi strävar alltid att få en miljöoptimerad transport med flera varuägare och där returlassen spelar en viktig roll. Finns det returflöden hos er kunder som kan utnyttjas så blir miljöpåverkan den bästa möjliga.

Lastbil i naturen

logotype