Nyheter

GDPR information för anställda på EA Åkeri AB

GDPR information för anställda på EA Åkeri AB
Den 25e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, förordningen är till för att skydda den personliga integriteten och säkerställa att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. En personuppgift enligt den nya förordningen är utöver det vanliga personnummer, namn, adress med mera även i vissa fall foton och videoinspelningar. EA Åkeri AB (556306-0051) lagrar uppgifter om dig enbart i egenskap av arbetsgivare och informationen lagras utifrån att ett anställningsavtal har ingåtts.

Personuppgifter om dig lagras i följande datasystem:
TransPA         för att tidrapportera och skapa löneunderlag.
Idha               registrering av kör och vilotider från förarkort och färdskrivare
HogiaLön       lönehantering (beräkning och utbetalning)
Mobilast        trafikledning

Personuppgifter kan även lagras på vår hemsida efter medgivande, gäller då foton eller video, har du skickat mail till någon adress @eaakeri.se kan de uppgifter du angett finnas sparat i mottagarens mailkorg. EA Åkeri AB lagrar endast personuppgifter som är nödvändiga för verksamheten och för att uppfylla övriga lagkrav i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Samtliga system har säkerhet och enbart relevant information är tillgänglig för de som använder systemen, det vill säga alla har inte tillgång till allt utan bara det som behövs i rollen som exempelvis trafikledare. Vi lagrar inte information om etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller sexuell läggning. EA Åkeri AB kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till andra än myndigheter. Dina personuppgifter gallras minst 1 gång om året och vid upphörande av anställning raderas dina personuppgifter senast 1 år efter sista anställningsdag. Du har rätt att få ut vilka uppgifter bolaget lagrat om dig i ovanstående register. Begäran om registerutdrag gör du till Stefan eller Marie.

Publicerad 2018-05-25, kl 09:28