Nyheter

Fossilfritt på EA!

Vi är mycket stolta över att vara ett av Sveriges första åkerier som kör på 100% HVO. Att köra på det fossilfria bränslet HVO gör att CO2 besparingen blir upp till 90%. Här är två artiklar ur Åkeri & Transporten tidningen, se sida 48-49, och SKLT om vår satsning, läs mer. Här är mer information från Volvos pressrelease, HVO Volvo.

Publicerad 2015-12-11, kl 18:55